Huỳnh Mai Hoa

Giám Đốc

09099750108

himahoa@gmail.com

Thương hiệu: Bonchef

Ngành nghề độc quyền BNI WOW

Dịch vụ thực phẩm

Công ty TNHH TMSX Bonchef

Lời ngỏ

Đang cập nhật

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Đang cập nhât

Chân dung khách hàng tôi muốn được kết nối

Đang cập nhật

ĐĂNG KÝ KHÁCH MỜI